حریم خصوصی

رائیکا از اطلاعات شخصی شما تنها جهت ارائه خدمات به شما و مدیریت سفارشات شما استفاده خواهد نمود.